Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i Administratorem niniejszej strony internetowej, dostępnej pod adresem internetowym https://icar-auto.pl jest firma:
ICAR Dawid Nowotny z siedzibą w Wawelnie, pod adresem
Dąbrowska 11, 46-070 Wawelno, NIP: 9910339958, REGON: 161601097;

1.2. Kontakt z Właścicielem / Administratorem strony icar-auto.pl jest możliwy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: icar_info@o2.pl;
b) telefonicznie: +48 694 682 083 w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze;
c) pisemnie na adres: ICAR Dawid Nowotny ul. Dąbrowska 11, 46-070 Wawelno;

1.3. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniona na stałe w stopce strony icar-auto.pl zapewniając pełną transparentność jej zapisów. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z jej treścią oraz ma możliwość przeczytania, pobrania oraz wydrukowania Polityki prywatności;

1.4. Użytkownik strony icar-auto.pl przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien zapoznać się z Niniejszą Polityką prywatności;

1.5. Przeglądanie strony icar-auto.pl przez Użytkownika jest traktowane jako jego zgodę na niniejszą Politykę prywatności;

1.6. Korzystanie ze strony internetowej icar-auto.pl jest możliwe poprzez posiadanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu: przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www;

1.7. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zasobów internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Safari IOS (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek);

1.8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze strony icar-auto.pl w sposób nie zakłócający jej pracy i funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań SPAMOWYCH;
c) korzystania z wszelkich autorskich treści zamieszczonych w ramach strony icar-auto.pl – jedynie w zakresie użytku osobistego;

II. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

2.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich osób korzystających ze strony icar-auto.pl, a także zakres oraz cel ich przetwarzania;

2.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony icar-auto.pl jest firma: ICAR Dawid Nowotny z siedzibą w Wawelnie, pod adresem Dąbrowska 11, 46-070 Wawelno, NIP: 9910339958, REGON: 161601097, zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”;

2.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części Polityki prywatności „RODO”;

2.4. Gromadzone przez stronę icar-auto.pl dane osobowe obejmują:
a) adres IP;
b) imię i nazwisko (formularz kontaktowy)
c) adres e-mail (formularz kontaktowy)
d) numer telefonu (formularz kontaktowy)

2.5. Dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości odwiedzania strony przez użytkowników strony;

2.6. Dane osobowe nie są udostępniane, przekazywane ani użyczane innym podmiotom dla celów marketingowych bezpośrednio przez Administratora;

2.7. Podawanie danych osobowych przez użytkowników strony icar-auto.pl jest dobrowolne, wynika z ich nieprzymuszonej woli oraz odbywa się na podstawie odwiedzenia strony i/lub wypełnienia formularza kontaktowego;

2.8. Użytkownik niniejszej strony, który odwiedził stronę icar-auto.pl może w dowolnym momencie:
a) cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych;
b) uzyskać prawo dostępu do swoich danych osobowych;
c) sprostować swoje dane;
d) usunąć swoje dane;
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres: icar_info@o2.pl;

2.9. Cofnięcie zgody bądź usunięcie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem bądź usunięciem danych;

2.10. Użytkownikowi strony icar-auto.pl, którego dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych);

2.11. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, to znaczy dostawcy infrastruktury technicznej, hostingu niniejszej strony:

AZ.pl Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
NIP: 8561164306
REGON: 810903927
KRS: 0000360147;

2.12. Akceptując niniejszą Politykę prywatności użytkownik strony icar-auto.pl wyraża zgodę na powierzanie przetwarzania jego danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot, który z chwilą przejęcia danych osobowych ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie, na co Użytkownik strony wyraża swoją zgodę;

2.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane;

2.14. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora;

2.15. Strona icar-auto.pl korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CERTUM (Powszechne Centrum Certyfikacji). Certyfikat SSL gwarantuje szyfrowanie oraz poufność danych;

2.16. Strona icar-auto.pl posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła;

III. Polityka cookies

3.1. Strona icar-auto.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies, zwane również „ciasteczkami” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika (np. komputer PC, laptop, smartphone etc.) – w przeglądarce internetowej lub na twardym dysku komputera użytkownika, który przegląda stronę internetową (taką, na której są stosowane pliki cookies). W razie ponownej wizyty użytkownika pliki cookies dostosowują stronę internetową do jego preferencji oraz pozwalają na rozpoznanie urządzanie końcowego;

3.2. Informacja o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę znajduje się na stałe w stopce strony icar-auto.pl zapewniając transparentność tej informacji względem Użytkownika;

3.3. Użytkownicy w każdym czasie mogą (w programie służącym do przeglądania stron internetowych) zmienić ustawienia dotyczące cookies. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików;

3.4. Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarka internetowa);

3.5. Administrator strony informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych niniejszej strony;

IV. Postanowienia końcowe

4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności strony icar-auto.pl bez powiadomienia i uprzedzenia;

4.2. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę icar-auto.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności;

4.3. Jedynym podmiotem uprawionym i właścicielem niniejszej strony jest firma: ICAR Dawid Nowotny z siedzibą w Wawelnie, pod adresem Dąbrowska 11, 46-070 Wawelno

4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawie autorskim oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium państwa polskiego;

Data opublikowania Polityki prywatności: 13.05.2022

Copyright © 2022 icar-auto.pl
Icar-auto.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies.
Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności